Disclaimer voor www.willemschrauwen.nl

Eenmanszaak (Kamer van Koophandel: 64153282), hierna te noemen WSA, verleent u hierbij toegang tot www.willemschrauwen.nl ("de Website") en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

WSA behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Website.

Beperkte aansprakelijkheid

WSA spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van WSA.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan WSA nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij WSA.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van WSA, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Opslag van persoonlijke informatie

WSA verzamelt enkel de gegevens van klanten om een klantenadministratie te voeren. Deze data bevat persoonsgegevens zoals naw-gegevens, e-mailadres en telefoonnummer.

WSA verzamelt persoonsgegevens wanneer je:

  • WSA een e-mail stuurt
  • Een formulier invult

Doeleinden van de gegevensverwerking

WSA verzamelt, bewaart en gebruikt je persoonlijke informatie voor het beantwoorden en afhandelen van berichten die via e-mail of een contactformulier zijn gestuurd.

Beveiliging van je gegevens

WSA draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. De verbinding naar de onze website gaat via een beveiligde SSL-verbinding. Wachtwoorden van gebruikers binnen onze website worden veilig opgeslagen door gebruik te maken van moderne hashing algoritmes.

Verstrekken van uw gegevens aan derden

WSA zal jouw persoonlijke gegevens nooit verkopen of aan derden verstrekken zonder voorafgaande toestemming.

Gebruik van cookies

Deze website maakt gebruikt van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat wordt meegestuurd via je browser en op je computer wordt opgeslagen.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Universal Analytics om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt. Via Google Universal Analytics verzamelen wij bijvoorbeeld gegevens over het aantal gebruikers dat de website bezoekt en vanuit welke pagina ze zijn doorgestuurd naar onze website. De gegevens die wij hierbij verzamelen bevatten geen persoonsgegevens en zijn op geen enkele wijze te herleiden naar individuele gebruikers.

Voor het verzamelen van gegevens in Google Universal Analytics plaatsen we een Javascript tracking code op onze website die informatie naar Google verstuurt naar servers van Google o.a. in de Verenigde Staten. Lees het Privacybeleid van Google voor meer informatie. Als je niet opgenomen wenst te worden in onze Google Analytics statistieken kan je gebruik maken van de Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Inzage en wijzigen van jouw persoonsgegevens

Je hebt de mogelijkheid om te vragen welke persoonsgegevens over jou beschikbaar zijn. Wij reageren op dit verzoek via  binnen vier weken. Vervolgens kan je verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Ook op dit verzoek reageren we binnen vier weken.

Aanpassen privacyverklaring

Wanneer we besluiten onze privacyverklaring aan te passen, dan worden deze aanpassingen direct opgenomen in deze privacyverklaring. We raden daarom aan om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele aanpassingen.

Vragen?

Mocht je vragen over de privacyverklaring hebben, dan kan je contact opnemen via .

Versie 30 april 2018