Jaarwerk

jaarwerk rapportage

Na afloop van elk boekjaar controleren wij uw administratie, boeken de afschrijvingen en stellen de jaarcijfers op. Na overleg met u worden de jaarstukken definitief gemaakt en verzonden naar de Kamer van Koophandel ter deponering. Tevens verzorgen wij alle overige werkzaamheden die daarmee verband houden. 

Wilt u meer weten over uw jaarcijfers, boekhouder en boekhouding? Neem vrijblijvend contact op met Willem Schrauwen administratie. Vul nu ons contactformulier in of bel tijdens kantooruren 06-25 50 69 36.